Henkilötietolain 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä

Muuttomaailma Oy (2833174-1)

Rekisteriasioita käsittelevän henkilön yhteystiedot:

Eero Rönkkö
info@muuttomaailma.fi

Rekisterin nimi

Muuttomaailma.fi – verkkopalvelun käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Muuttomaailma Oy:n toimesta Muuttomaailma.fi – verkkopalvelun ja sen käyttäjien välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, palveluiden toimittamiseen sekä suoramarkkinointi-, etämyynti-, yhteydenotto- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja Muuttomaailma Oy:n palvelujen kehittämistarkoituksiin. Muuttomaailma Oy:llä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten henkilötietolain mukaisesti.

Rekisteröity käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käytön markkinointi- tai markkinatutkimustarkoituksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Rekisterin tietosisältö

Yrityskäyttäjän tiedot: Yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköposti, www-osoite, kuvaus yritystoiminnasta ja referenssit tai muu yrityksen itsestään laatima esittely.
Laskutuksen ja perinnän hoitamiseen tarvittavat tiedot.
Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot kuten myytävät tuotteet tai palvelut sekä niiden alkamis- ja loppumispäivämäärät.
Käyttäjätunnukset ja muut tunnistetiedot.
Käyttäjän verkkopalvelussa tekemien toimien tapahtumatiedot palvelun kehitystä varten.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään seuraavista lähteistä:
Käyttäjiltä itseltään rekisteröinnin yhteydessä tai sen jälkeen.
Käyttäjien verkkopalvelussa tekemistä toimista automaattisesti kertyvästä datasta.
Muuttomaailma Oy:n ylläpitämistä asiakasrekistereistä.
Julkisista rekistereistä ja verkkopalveluista

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa omistus- ja tytäryhtiöille sekä siirtää yrityskaupan yhteydessä. Tietoja voidaan myös luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin tai vastaaviin tarkoituksiin. Käyttäjällä on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö ja luovutus markkinointi- tai markkinatutkimustarkoituksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterinpitäjälle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

  • Ei manuaalista aineistoa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

  • Rekisteri on suojattu ulkoisia tietomurtoja vastaan käyttäen asianmukaisia teknisiä järjestelmiä.
  • Rekisterin käyttö on mahdollista ainoastaan henkilöille joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.
  • Rekisterin käyttöä valvotaan asianmukaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Henkilötietojen poisto

Henkilötiedot poistetaan automaattisesti Muuttomaailma Oy:n rekisteristä, kun niitä ei enää tarvita käyttäjän tilaaman palvelun tuottamiseen.