Mihin muuttoauton saa pysäköidä? Lue ohjeet!

Muuttoautoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä siten, että se vaarantaa turvallisuutta tai haittaa muuta liikennettä. Muuttoautojen pysäyttämisessä on noudatettava Tieliikennelakia. Moottoriajoneuvo tulee ensisijaisesti pysäköidä tai pysäyttää sellaiselle tienosalle, jolla sillä saa muutenkin ajaa.

Tieliikennelain mukaisesti pysäköinti ja pysäyttäminen on erikseen kielletty muun muassa jalkakäytävällä, suojatiellä, pyörätiellä, pyörätien jatkeella, viiden metrin matkalla ennen suojatietä, risteyksessä tai bussikaistoilla.

Jos muuttoauton pysäyttämiseen on pakottavia syitä ja kuorma on kooltaan tai laadultaan sellaista, että ei ole olemassa muuta sopivaa paikkaa kohtuullisen etäisyyden päässä muuton kohteesta kuorman purkuun tai lastaukseen, voi jalkakäytävälle tai pyörätielle lyhytaikaisesti pysäyttää muuttoauton.


Lue myös: Omatoimimuutto vai Muuttomaailman muutto?


Poliisin arvion mukaan pakottava syy pysäyttämiselle ei ole esimerkiksi käsin kuljetettavien kevyempien tavaroiden muuttokuorma, vaan kuorman tulisi olla sellainen, ettei sitä yksinkertaisesti voida kuormata tai purkaa muussa tähän sopivassa paikassa, esimerkiksi flyygelin tuominen tai vieminen (poliisi.fi).

muuttoauton parkkeeraus

Pysäyttämisessä, ajoneuvosta nousemisessa, kuormaamisessa ja kuorman purkamisessa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Pysäytetty ajoneuvo ei saa kohtuuttomasti haitata jalkakäytävällä eikä pyörätiellä kulkemista: poliisin näkemyksen mukaan metrin kulkuväylä ajoneuvon ja rakennuksen välissä turvaa riittävästi pysäytetyn ajoneuvon ohittamisen mahdollisuudet (poliisi.fi).

Liikennemerkki kertoo mihin auton voi pysäyttää

Mikäli purettava tai lastattava tavara on sellaista, että sitä ei kohtuudella voi muualta siirtää, pitäisi käyttää ensisijaisesti kieltoaluetta ”Pysäköinti kielletty”, jos tällainen on muuttokohteen vieressä. Tällöin pysähdytään ajokaistalle. Muuttoauton kuljettajan on myös pysyttävä ajoneuvon läheisyydessä ja oltava tarvittaessa valmis siirtämään ajoneuvo.

Jalkakäytävälle pysähdytään, jos ajokaistalla on ”Pysähtyminen kielletty”-liikennemerkki. Myös tällöin kuljettajan on oltava valmiudessa ajoneuvon siirtoon.

Jos muuttoauton pysäköi maksulliselle pysäköintipaikalle, tulee maksaa pysäköintimaksu. Samoin, jos pysäköintipaikalla on pysäköintiajan ilmoittamisvelvollisuus, sitä tulee noudattaa ja kaivaa parkkikiekko esiin.


Mitä maksaa muuttoauton vuokraaminen?

Tutustu hintaesimerkkeihin Muuttomaailmassa


”Jalkakäytävältä tavaran purku tai lastaus on aina viimesijainen vaihtoehto, jos kerta kaikkiaan muuta ratkaisua ei ole käytettävissä kohtuullisen etäisyyden päässä”, vastaava pysäköinnintarkastaja Sami Hurinki Tampereen kaupungin pysäköinninvalvonnasta painottaa.

Kuorman purku tai lastaus on tehtävä ripeästi

Lähtökohtaisesti kuorma puretaan tehokkaasti työskennellen, ja tämän jälkeen auto siirretään muualle parkkiin. Auton kuljettaja ei siis voi lähteä kahvitauolle tai asennustöihin muuttokohteeseen.

Tieliikennelaissa todetaan kuorman purkamisen tai lastaamisen osalta ”lyhytaikaisuudesta” seuraavaa: ”se on toimenpiteen vaatima aika eli aika, joka on tavaroiden siirtämiseksi välttämätöntä. Poliisin arvio lyhytkestoisuudeksi on 5–10 minuuttia. Odottaminen tai vaikkapa kuorman kuittaaminen tai maksaminen ei ole tavaroiden siirtämiseksi välttämätön toimenpide.

muuttoauto

Vaativissa ja paljon häiriötä aiheuttavissa muutoissa voi olla tarpeen hakea maksullinen lupa katu- tai puistoalueen vuokraamisesta tilapäiseksi työalueeksi. Lupa haetaan ja ostetaan kaupungilta. Muuttoihin erikoistuneet yritykset vastaavat myös tarvittavien lupien hankkimisesta.

”Tampereella ei toistaiseksi edellytetä, että asiakas vuokraisi muuttoa varten katu- tai puistoalueen tilapäisesti työalueeksi”, Sami Hurinki Tampereen kaupungin pysäköinninvalvonnasta tietää.

Muuttomaailma.fi – Kilpailuta itsellesi mukavampi muutto

Kerro kaverillekin

Poimintoja muutto-oppaista ja vinkeistä