Mitä on hyvä tietää, kun muuttaa suojelukohteeseen?

Onko uusi kotisi erityisen kauniissa vanhassa talossa? Jos uuden kotisi pihapiiri, rakennukset tai rakennuksen erityiset elementit ovat harvinaisia, alueelle historiallisesti tyypillisiä, aluetta tai aikaansa edustavasti kuvaavia, alkuperäisiä, historiallisesti merkittäviä tai niissä on nähtävissä historiallinen kerroksellisuus, saatat tehdä muuttoa suojelukohteeseen.

Mitä tarkoittaa, jos rakennus on suojeltu?

Suojelukohteeksi päädytään suojeluesityksen kautta, jonka voivat tehdä kirjallisesti esimerkiksi kohteen omistaja tai alueellinen vastuumuseo, jonka tehtävänä on toimia oman alueensa kulttuuriperinnön asiantuntijana.

Suojelu voidaan toteuttaa asemakaavoituksella tai rakennusperintölain nojalla. Lain nojalla suojellaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaita kohteita. Toimenpiteillä halutaan turvata kulttuuriympäristön monimuotoisuus niin arkkitehtuurisesti, rakennushistoriallisesti kuin kulttuurihistoriallisestikin.


Mitä tietoja Muuttomaailma tarvitsee, kun kilpailutat muuttosi? Tutustu kilpailutuslomakkeeseen.


Suojelukohteen toimenpide- ja rakennusluvat käsitellään normaalista poikkeavasti ja niihin haetaan tarvittaessa Museoviraston lausunto. Prosessi voi olla pitkä.  Suojeltua rakennusta ei tyypillisesti saa purkaa.

Myös suojellun rakennuksen remontoimista ohjaa suojelumääräys, mutta alueellinen vastuumuseo ohjeistaa tarvittaessa suojelukohteen korjaus- ja muutostöissä ja se nimenomaan kannustaa suojeltujen rakennusten ylläpitämiseen ja asuttamiseen. Vastuu suojelun toteuttamisesta ohjeistusten ja määräysten mukaisesti on rakennuttajalla, joilta edellytetäänkin erityistä valmiutta arvostaa suojeltua kotiaan.

Suojelumerkintä ilmenee yleensä kaavasta

SR, sr tai /s-merkintä kaavassa tarkoittaa, että kohde on suojeltu. Tason 1 suojelumerkintä kertoo, että kohde on kokonaisuudessaan valtakunnallisesti merkittävä, eikä siihen saa tehdä muutoksia.

Tason 2 suojelumerkitty kohde on kaupunkikuvan kannalta merkittävä, eikä sen julkisivua saa muuttaa.

Tason 3 suojelumerkintä on lievin: rakennus on merkittävä ympäristölle, mutta pakottavasta syystä se voi saada jopa purkuluvan.

Suojellun rakennuksen korjaaminen vaatii kunnioitusta ja rahaa

Jos lähdet remontoimaan suojeltua kotia, joudut kiinnittämään huomiosi tavallistakin tarkemmin rakennuksen estetiikkaan, kulttuurihistoriaan, tekniikkaan ja materiaaleihin, jotta koti säilyy alkuperäisessä tyylissään.


Lue myös: Muutto omakotitaloon | Milloin savupiippu pitää nuohota tai miten takka sytytetään? Ota parhaat vinkit talteen!


Jopa kodin pienimmät yksityiskohdat tulisi pitää ennallaan ja suosia vain pienimpiä mahdollisia muutoksia: aina saranoista salpoihin. Oman kotisi suojelun piiriin kuuluvat yksityiskohdat selviävät esimerkiksi kaavan lisämerkinnöistä tai alueellisesta vastuumuseosta.

Vanhan kunnioittaminen ei aina ole se edullisin tapa kunnostaa ja remontoida: voit tarvita vaikkapa käsityönä valmistettuja tuotteita tai jo harvinaiseksi käynyttä rakennustekniikkaa. Tästä syystä valtio ja kunnat jakavat avustuksia suojeltujen kohteiden kunnossapitoon.

Avustusten hakeminen vaatii tarkkaa määräaikojen seurantaa ja ohjeiden noudattamista −sitä samaa malttia ja kunnioitusta kuin kotisi itsessään. Laadukkaasti toteutettu suojelukohde säilyy pitkään ja on monen sukupolven koti vielä sinun jälkeesikin.

Muuttomaailma.fi – Kilpailuta itsellesi mukavampi muutto

Kerro kaverillekin

Poimintoja muutto-oppaista ja vinkeistä